Hakkımızda

Balkan Transport ve Ticaret A.Ş,

 Müşteri talep ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği teknolojinin hızla geliştiği, bilginin ekonomik boyutunun arttığı günümüz rekabet ortamında sunduğumuz ve sunacağımız taşımacılık ile ilgili taleplerinizi belirtilen en üst kalite düzeyinde karşılamak temel ilkemizdir.

İşine sahip çıkan, işini sürekli geliştriren, takım çalışması doğrultusunda özveriyle çalışan personeliyle firma kültürü ve hizmetlerine değer katmaya devam edecektir.

Haberler